Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Effectief    |    Evenwichtig    |    Eigentijds

Voor Directie en HR

Beste,

Dat het wringt en schuurt in “OR-land” wordt steeds zichtbaarder. Zo kopte het artikel in Trouw van 11 april jl. “Campagne moet ‘dramatisch lage’ opkomst medezeggenschap verhogen”.

Bij bijna alle hogescholen en universiteiten is er ‘een dramatisch lage en vaak dalende’ opkomst bij de verkiezingen. Van effectieve inspraak is dan nauwelijks sprake: niemand komt opdagen om te stemmen en het vinden van kandidaten wordt steeds moeilijker. Een trend die heel herkenbaar is, ook bij niet publieke organisaties.

De vraag is of een campagne (alleen) hier het antwoord op is. Deze trend laat namelijk zien dat er iets fundamenteels niet goed werkt in de medezeggenschap. Het zijn rode vlaggen die iets duiden. Maar wat precies? Dat is de moeite waard te onderzoeken! Want hoe beter de medezeggenschap werkt als integraal onderdeel van de organisatie, hoe effectiever en efficiënter de besluitvormingsprocessen doorlopen kunnen worden. Met meer wendbaarheid van de organisatie tot positief gevolg.

Niet het “zenden” door middel van een campagne, maar het “luisteren” door ophalen waar het wringt is in dit geval veel zinvoller. En om je bij de eerste stappen te helpen, kun je tot eind juni vrijblijvend een MZ-scan inplannen. Hoe je dat doet lees je hieronder!

Sonja Kroeke

Het belangrijkste in communiceren is te horen wat er niet wordt gezegd. Peter F. Drucker

Wat zeggen de rode vlaggen?

Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is uitvragen. Of dat nu gebeurt door middel van een goede enquête, tijdens ontwikkelgesprekken, in teamoverleggen, bij de onboarding van nieuwe medewerkers, belangrijk is dat je komt tot de kern. Alleen zo kun je gericht acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap weer vóór de organisatie werkt als een tandwiel in het geheel, in plaats van tegen. En daar heb je vanuit directie en HR alle belang bij!

Uit de praktijk blijkt dat twee redenen waarom de medezeggenschap niet ‘leeft’ in de organisatie vaker terugkomen.

  1. Het kost te veel tijd.
    En heeft daarmee geen prioriteit. Feitelijk betekent dit de toegevoegde waarde van de OR (voor zowel de organisatie als voor het lid) onbekend is en er mogelijk ook een traditioneel beeld heerst bij wat een OR precies doet. Positionering en bewustwording zijn belangrijke eerste stappen.
  2. De OR vertegenwoordigt mijn belangen niet.
    Dit duidt erop dat de OR geen of weinig verbinding heeft met de collega’s. Mogelijk behartigt de OR teveel de belangen van de OR leden zelf, of is de afvaardiging zelf weinig representatief. Beiden zijn onderwerpen die flexibel en passend in het OR reglement opgenomen kunnen worden waardoor de verbinding met en de afvaardiging van de collega’s sterker wordt.

 

Wil je weten welke rode vlaggen er in jouw organisatie zijn en hoe je daar vanuit directie en HR mee om kunt gaan? Plan gerust zelf vrijblijvend een MZ-check (twv € 450,– ex BTW) in via deze link. Dan gaan we samen op gestructureerde wijze een eerste inventarisatie maken. Let op: deze optie geldt tot eind juni a.s.

Agenda

11-05-2023: Inspiratietalk “Leiderschap en strategische medezeggenschap in 3 stappen’ (online)
13-06-2023: Ronde tafel MZ dynamics (online, beperkte plaatsen)
Najaar: Executive Masterclass (sonja@ikbenvem.nl voor meer info)

Wist je dat?

… het medezeggenschapsproces juridisch gezien onder de verantwoordelijkheid van de directeur valt?

Tegelijkertijd geldt in de praktijk dat de één niet zonder de ander kan. Het mooie én tegelijkertijd complexe van de medezeggenschapsrelatie. Met een gezamenlijke procesaanpak kun je als directie en HR twee vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant, zegt een gezamenlijke procesaanpak iets over de manier van samenwerken aan de medezeggenschapstafel en daardoor aantrekkelijker wordt voor anderen deel te nemen aan de medezeggenschap. Aan de andere kant, zegt het iets over de mate van belangrijkheid van de medezeggenschap in de organisatie, waardoor de toegevoegde waarde wordt vergroot. Een win-win!