Ronde Tafel gesprek MZ Dynamics: hoe ga je om met gedoe aan de medezeggenschapstafel? (online)

Ronde Tafel gesprek MZ Dynamics: hoe ga je om met gedoe aan de medezeggenschapstafel? (online)

Wanneer

13 juni 2023    
15:30 - 16:30

Investering: € 15,- ex. BTW
Voor wie: Directie, HR en Bestuurssecretarissen
Max aantal deelnemers: 10

Help, ik heb een OR!

In de praktijk denkt iedere directeur en/of HR professional dit weleens. Begrijpelijk, want uit de praktijk blijkt dat de meest voorkomende knelpunten in de samenwerking met de OR zijn: trage besluitvormingsprocessen, gesprekken op detailniveau en de beperkte verbinding tussen de OR en de rest van de organisatie.

Het is ook niet zo gek dat tegen deze knelpunten aangelopen wordt. De samenwerking met de OR gebeurt veelal op basis van de traditionele pijlers die in 1950/1970 in de wet op de ondernemingsraden zijn verankerd. Pijlers die passend waren bij de tijdsgeest en de scheve arbeidsverhoudingen van toen. Maar de wereld is veranderd. En in rap tempo! Deze ontwikkelingen vragen iets anders van organisaties en daarmee ook van de inrichting van en samenwerking met de OR. Alleen is de wet daar niet voldoende op aangepast en de samenwerking in veel gevallen ook niet. Dat zorgt ervoor dat het knelt en wringt tussen ondernemer en OR, met ‘gedoe’ tot gevolg.

Het doel van deze Ronde Tafel is een sterke dialoog met elkaar voeren, waarmee inzichten worden opgedaan. Leren van elkaar en elkaar inspireren.