Over VEM

Over mij

Mijn eerste beeld bij “medezeggenschap”? Dat was eerlijk gezegd toch wel het stereotype (en traditionele) beeld: veel vergaderen, trage besluitvorming en hakken in het zand gedoe. Niet heel dynamisch of creatief. Maar dat beeld veranderde al snel, want na 2 weken in mijn eerste functie in de medezeggenschap zag ik een andere kant van de medezeggenschap. Een medezeggenschap met échte toegevoegde waarde voor de organisatie, nauwe samenwerking tussen OR en bestuurder, gemeenschappelijke doelen, interssante groepsdynamieken. En vooral effectief, evenwichtig en eigentijds georganiseerd.

 

Dit gunde ik iedere organisatie! Het ondernemerschap begon te kriebelen en in 2015 starte ik als zelfstandig ondernemer. Met het doel om de medezeggenschap in organisaties te helpen ontwikkelen zodat het (weer) optimaal waarde kan toevoegen aan de organisatie. En sinds 2021 ligt de focus op de rol van Directie en HR in deze ontwikkeling. Want juist vanuit nieuw leiderschap zijn er nog zoveel onbenutte kansen en onderbelichte mogelijkheden om met de ontwikkeling van medezeggenschap aan de slag te gaan.

Universiteit van Amsterdam

Mr., Dutch law

Beroepsopleiding Advocaten

Mr., Rechten / Rechten en rechtswetenschappen

Nyenrode Business Universiteit

Executive Programma Moderne Medezeggenschap

School voor Procesbegeleiden

School voor Procesbegeleiden

Nationaal Register

Leergang Commissaris Nieuwe Stijl

Oprichter en bestuurder van de Stichting Medezeggenschapsplatform voor Directies en HR (MZPD)

Oprichter en bestuurder van de Stichting Medezeggenschapsplatform voor Directies en HR (MZPD)

Wat maakt VEM anders?

VEM richt zich op de WOR-bestuurderskant van de medezeggenschap. Waarom? Omdat in de praktijk blijkt dat bestuurders in grote mate terughoudendheid zijn om met de ontwikkeling van de medezeggenschap aan de slag te gaan. Begrijpelijk vanuit het oogpunt dat de OR een onafhankelijk orgaan is en je vanuit de bestuurderskant je niet met de inhoud kunt bezighouden. En dat klopt ook. Alleen zijn we daarin naar mijn mening te ver doorgeslagen, waardoor de balans soms zoek is.

 

Uiteindelijk is en blijft de medezeggenschap een gesprekstafel van de OR en de bestuurderskant waar samen gewerkt wordt. Ieder vanuit zijn eigen rol. Ieder vanuit een eigen perspectief. Uiteraard. Maar de wijze en het niveau waarop gesprekken gevoerd worden, de samenwerking zelf en de positionering van de medezeggenschap is iets gezamenlijks.

Waarom VEM?

Door mijn ervaring aan alle kanten van de MZ tafel (HR, directie, OR, RvT) begrijp ik goed waar in de praktijk tegen aan gelopen wordt én op welke manier je daaraan kunt werken. Dat kan vanuit de integrale aanpak, waarin je op WOR-bestuurder niveau vanuit de visie op medezeggenschap werkt aan de 3 belangrijkste elementen in de medezeggenschap: verbinding, vormgeving en verbetering. Zeer geschikt bij bijvoorbeeld het voor de eerste keer oprichten van een OR, of wanneer er een volledig nieuwe OR team wordt gekozen.

 

Of vanuit de gefaseerde aanpak waarin je na een gedegen analyse van de belangrijkste ontwikkelpunten vanuit prioritering werkt.