Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief november 2023

Effectief    |    Evenwichtig    |    Eigentijds

Voor Directie en HR

Beste,

November is de maand van de medezeggenschap! Een mooie gelegenheid om extra aandacht aan de samenwerking met ‘jouw’ OR.

Bijvoorbeeld door een informele evaluatie te initiëren en te organiseren. Maar welke vragen stel je, die iets meer opleveren dan alleen “wat gaat er goed en wat kan er beter?” Een paar voorbeelden ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan en meteen een eerste stap te zetten naar een organisatie-eigen medezeggenschap:

  • Op welke manier draagt de medezeggenschap bij aan de organisatiedoelstellingen? Je kunt hiervoor de organisatiestrategie als uitgangspunt nemen. Op welke manier kan de OR hieraan bijdragen? Waar liggen kansen? Wat is ervoor nodig om die vanuit gezamenlijkheid te benutten?
  • Op welke manier zijn de ontwikkelingen in de organisatiestructuur terug te zien in de medezeggenschap? Je kunt hiervoor het OR reglement als basis gebruiken. Wat gaat goed en kun je uitbreiden? Wat kan verbeterd worden? Hoe pak je dit samen aan?
  • Hoe worden de cultuurwaarden van de organisatie vertaald naar die van de medezeggenschap? Kun je die samen concreter maken en die omschrijven in een soort manifest of gedeelde visie?

Vrijblijvend sparren over hoe je zo een gesprek vorm geeft? Dat kan! Speciaal in het kader van de medezeggenschap is er op iedere dinsdag tussen 09.00-10.00 uur een vrijblijvende brainstormsessie van een half uur mogelijk. Reserveer snel via deze link. Check de agenda hieronder voor nog meer interessante activiteiten!

Zo werken we samen naar een organisatie-eigen medezeggenschap!

Sonja Kroeke

The shoe that fits one person, pinches another. There is no recipe for living that suites all cases. Carl Jung

Maand van de medezeggenschap