Online Masterclass Moderne Medezeggenschap en OR reglement

Online Masterclass Moderne Medezeggenschap en OR reglement

Wanneer

30 november 2023    
09:30 - 12:00

De basis van moderne medezeggenschap

Voor wie? Directie, HR professionals, bestuurssecretarissen
Wanneer? 30 november 2023, 09.30-12.00 uur
Waar? Online
Investering? € 92,50 ex BTW

Een traditioneel ingerichte OR in een eigentijdse organisatie werkt niet goed. Vertraging in besluitvormingsprocessen, eenzijdige standpunten, weinig animo, geen verbinding met het collectief belang: kunnen daar gevolgen van zijn. En daar kun je als directie en HR behoorlijk last van hebben.

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om de inrichting van de OR in lijn te brengen met die van de organisatie.

Mogen de OR leden bijvoorbeeld zich steeds opnieuw herkiesbaar stellen of zit daar een maximum termijn aan (net zoals bij raden van commissarissen)? Gaat de OR voor het volledig aantal leden zoals in de wet staat omschreven of wordt gekozen voor een andere, meer flexibele, inrichting? Op welke manier wordt geborgd dat de OR daadwerkelijk een afspiegeling is van de ‘werkvloer’?

Tegelijkertijd is de juridische rol van de directie en HR beperkt, al is het belang groot. Op welke manier ga je hier in de praktijk mee om? Een veranderend perspectief op medezeggenschap blijkt hierin deuren te openen.

In deze masterclass gaan we dieper in op de juridische kaders en rechtspraak omtrent de keuzes die mogelijk zijn in het OR reglement en bespreken we inspirerende praktijkvoorbeelden. De rol die vanuit Directie en HR mogelijk is, komt uitvoerig aan de orde.

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en inbrengen van eigen casuïstiek.

Extra
Je ontvangt voorafgaand aan de masterclass een digitale syllabus. Bij de masterclass zit eveneens een online intervisie mogelijkheid inbegrepen. Deze vindt plaats ongeveer 3 maanden na de masterclass. Deelnemers ontvangen een uitnodiging na afloop van de masterclass.

Opbouw programma (09.30 uur – 12.00 uur)

 • Inleiding
 • Keuzemogelijkheden
  • Herkiesbaarheid OR leden
  • Kandidaatstelling via voordracht
  • ‘Kern OR’
  • Representativiteit

Korte break

 • Knelpunten in de praktijk: juridische rol vs belang
 • Praktijkvoorbeelden
 • Tips and Tricks

De masterclass gaat ALTIJD door! Ook bij 1 inschrijving.