Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Effectief    |    Evenwichtig    |    Eigentijds

Voor Directie en HR

Beste,

Samenwerken met de OR zonder gedoe: de wens van iedere directeur en HR businesspartner! Toch blijkt het in de praktijk lastig. En dat is niet zo gek. De wijze waarop de Wet op de Ondernemingsraden in ingericht draagt namelijk bij aan een onevenwichtige samenwerking. Met in de praktijk gedoe tot gevolg.

Een voorbeeld: de OR heeft recht op scholing. Logisch. De meeste OR leden zijn niet gewend om vanuit een overkoepelend perspectief naar de organisatie te kijken of zijn bekend met de ontwikkelingen die voor de organisatie belangrijk zijn. Dat hier scholing voor nodig is, valt te begrijpen.

Het wordt onevenwichtig, omdat in de wet de effectiviteit van de scholing niet geborgd is en Directie/HR geen significante rol heeft bij de invulling van de scholing. Terwijl díe juist weten welke kennis en vaardigheden er nodig zijn en welke thema’s er relevant zijn.

En zo kan het in de praktijk voorkomen dat OR een tweedaagse scholing inplant, voor teambuilding, zonder duidelijk opleidingsplan, gewoon omdat de OR het ‘recht’ op scholing heeft.

Dat kan anders en moet beter!

Om toe te werken naar een evenwichtigere medezeggenschap ben ik inmiddels druk bezig met het schrijven van een opiniestuk en ben ik vanuit de Stichting Medezeggenschapsplatform voor Directies (MZPD) in gesprek met de Sociaal Economische Raad om te kijken op welke manier we de praktijkervaringen van de WOR bestuurders in de dialoog met de OR of pvt meer kunnen belichten.

In dat kader organiseer ik in op 13 juni online een Ronde Tafel over Dynamics in de medezeggenschap, waar de evenwichtigheid ook onderwerp van gesprek zal zijn. Je kunt je hier inschrijven. Zie ik je dan?

Sonja Kroeke

Conflict is inevitable, but combat is optional. Max Lucado

In 3 stappen naar een evenwichtigere samenwerking zonder gedoe!

  1. Scholing
    Vraag de OR naar de manier waarop hij tot de scholingsthema’s komt en stel voor om te werken met een opleidingsplan waar je als gesprekspartner ook graag advies over uitbrengt.
  2. OR reglement
    In het kader van het ‘up to date’ houden van de medezeggenschap is het verstandig om het OR reglement vóórdat de zittingstermijn verstrijkt, nog eens onder de loep te nemen. Er zijn heel wat keuzemogelijkheden waar je als Directie/HR belang bij hebt! Agendeer dit thema daarom pro-actief.
  3. Besluitvorming in formele processen
    In de praktijk wordt vaak meteen naar de inhoud gegaan en wordt het proces overgeslagen. Hier valt een wereld te winnen. Ruim daar dus tijd voor in en maak procesafspraken.

Agenda

13-06-2023: Ronde tafel MZ dynamics (online, beperkte plaatsen)
Najaar: Executive Masterclass (sonja@ikbenvem.nl voor meer info)

Wist je dat?

… een gezamenlijk beeld schetsen van de ideale samenwerking de basis is voor samenwerken zonder gedoe? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als je dit beeld zo concreet mogelijk maakt en vertaalt naar hoe dit er in de praktijk uitziet, dit helpt om het gezamenlijke doel voor ogen te houden en je huidige gedrag daarop aan te passen.

Hulp nodig? Meld je aan voor de maatwerksessie Gezamenlijk beeld bij medezeggenschap via sonja@ikbenvem.nl.