Strategische medezeggenschap in 1 dag

Strategische medezeggenschap in 1 dag

Wanneer

10 december 2023    
09:00 - 17:00

Voor wie? Directie, HR professionals, bestuurssecretarissen
Wanneer? 10 december 2023, 09.00-17.00 uur
Waar? Op locatie van deelnemer
Investering? € 2.320, ex BTW

Samenwerken met de OR zonder gedoe, dat is een wens van iedere Directeur / HR Businesspartner. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig. Verklaarbaar, want de samenwerking is veelal gebaseerd op de traditionele pijlers uit de wet. Weliswaar passend bij de tijdsgeest en de arbeidsverhoudingen van toen, maar vooral ingericht als tegenmacht. Tegelijkertijd is de wereld om ons heen sindsdien ingrijpend veranderd. Niet alleen is de thematiek waar organisaties vandaag de dag mee te maken krijgen, zoals duurzaamheid, robotisering, inclusiviteit, anders dan die bij de invoering van de wet op de ondernemingsraden aan de orde was. Ook organisatiestructuren en -culturen zijn sterk veranderd. Denk maar aan organische veranderprocessen, co-creatie, zelfsturende teams, nieuw leiderschap.

De huidige tijd vraagt daarmee echt iets anders van organisaties en daarmee ook van de inrichting van, en samenwerking met, de OR. Namelijk: medezeggenschap op meer strategisch niveau.

In dit dagprogramma op jouw eigen locatie krijg je als Directeur /HR businesspartner samen met jouw eigen OR inzicht in de wat strategische medezeggenschap is en welke impact het kan hebben op jullie samenwerking. We maken gelijk de vertaalslag naar de praktijk, zodat jullie met een blauwdruk aan de slag kunnen gaan met een verdere samenwerking zonder gedoe!

Extra
Bij het dagprogramma is een online evaluatie inbegrepen. Deze vindt plaats ongeveer 3 maanden na het dagprogramma.

Voorafgaand
Online intake om te bepalen of het dagprogramma geschikt is.

Opbouw programma (09.00 uur – 17.00 uur)

 • Inleiding
 • Medezeggenschapscan
  • Wat is de staat van de huidige samenwerking?
  • Thematiek, besluitvormingsprocessen en samenwerkingskaders
 • Strategische medezeggenschap:
  • Wat is het?!
  • Hoe zou strategische medezeggenschap er in de organisatie idealiter eruit zien?
  • Wat is daarvoor nodig?
 • Blauwdruk naar een strategische medezeggenschap

LET OP: dit is een dagprogramma waar slechts 1 organisatie per keer aan kan mee doen. Het dagprogramma vindt 1 keer per maand plaats.