Ondernemingsraad

Als OR heb je je eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de medezeggenschap. En om die goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat je weet waar de OR over gaat (en waarover ook niet), maar ook hoe je het beste resultaat kunt halen uit het overleg met de bestuurder. Maar hoe doe je dat in de praktijk?!

 

VEM helpt je hierbij! Dat kan in de vorm van een maatwerktraject of een training zijn, maar ook als procesbegeleider, adviseur of coach. Alle diensten worden altijd op maat gemaakt, want ieder vraagstuk en iedere OR is anders. Om toch een indruk te geven van de mogelijkheden zie je hiernaast de meest voorkomende vragen én trajecten die VEM daarin kan aanbieden.

 

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact voor een goed gesprek en laat je verassen wat VEM voor je kan betekenen!

 

Help! Ik ben nieuw in de OR!

Gefeliciteerd, je bent verkozen tot OR lid! Maar wat houdt dat lidmaatschap precies in? Wat wordt er van je verwacht en welke taken heb je er bij gekregen? De meeste antwoorden hierop zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar zoals de meeste wetteksten leest het niet heel erg gemakkelijk en is er vaak ruimte voor interpretatieverschillen.Geen zorgen, VEM helpt je in een training van 1 dag om de meest belangrijke basisbeginselen te begrijpen op een praktische manier zodat je er meteen mee aan de slag kan. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 

– het adviesrecht
– het instemmingsrecht
– het informatierecht
– het initiatiefrecht

 

Vraag een offerte aan voor een op maat gemaakt programma en prijsvoorstel.

Ik zoek juridische verdieping

Als ervaren OR lid, weet je dat een wijziging van een beloningssystematiek onder het instemmingsrecht valt, maar hoe zit het als de KPI’s van een bonusregeling wijzigen? Ook weet je dat een overname onder het adviesrecht valt, maar welke arbeidsrechtelijke regels gelden er specifiek bij een overgang van onderneming? Waar moet je op letten?

 

Zijn dit vragen die je bezighouden, dan ben je toe aan een verdieping van je kennis. In 1 dag nemen we je mee in relevante uitspraken, interessante standpunten en kijken we kritisch naar de juridische kaders van de onderwerpen waar jij verdieping op zoekt. Denk bijvoorbeeld aan:

 

– overgang van onderneming
– bonusregelingen
– arbeidsvoorwaarden
– CAO’s
– actualiteiten

 

Vraag een offerte aan voor een op maat gemaakt programma en prijsvoorstel.

Hoe bereid ik een vergadering voor?

Effectief vergaderen kan alleen als iedereen zich goed heeft voorbereid. En een goede voorbereiding houdt meer in dan alleen de stukken lezen. VEM laat jou als individueel lid, maar ook de OR als geheel, kennis maken met verschillende tools die helpen bij een goede voorbereiding op het OR overleg en het overleg met de bestuurder.

 

Denk bijvoorbeeld aan de Hoeden van de Bono, maar ook aan het BOB model. Of hoe je met analysemodellen en mindmap methodes grote hoeveelheden tekst inhoudelijk op een prettige voor kunt bereiden. En test eens uit hoe een wereldcafé setting de hele OR op een interactieve manier voorbereid op een overleg met de bestuurder! Je zult ervaren dat de inhoudelijke voorbereiding niet alleen beter is, maar ook inspirerender!

 

Interactieve werkvormen en veel oefenen komen in een op maat gemaakte training langs. Heb jij ook zin om uit te proberen hoe je je beter en inspirerende kunt voorbereiden? Vraag dan een offerte aan!

Hoe behandelen wij een advies-/instemmingsaanvraag?

Hoe fijn zou het zijn als je als OR een concreet stappenplan hebt om een formele aanvraag te behandelen? Dat je precies weet waar je op moet letten in iedere fase van het proces? En dat dit ook nog resulteert in een inhoudelijk geformuleerd advies?

 

Goed nieuws! VEM helpt je bij het ontwikkelen hiervan en ligt er al een formele aanvraag op jullie bordje? Dan kunnen we het meteen in de praktijk toepassen!

Wij zoeken een (tijdelijke) ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat de OR zich kan focussen op de inhoud van zijn taken, adviseert de OR vanuit deskundigheid en kan helpen de medezeggenschap te professionaliseren. Kortom, een OR als serieuze gesprekspartner kan eigenlijk niet zonder!

 

De oprichster van VEM is zelf als ambtelijk secretaris gecertificeerd en helpt OR-en bij tijdelijke en interim ondersteuning. Voor structurele ondersteuning werkt VEM nauw samen met OR ondersteuning.

Hoe behalen we betere resultaten als OR team?

De eerste stap om als OR team betere resultaten te behalen, is inzicht hebben in de rol die je als OR binnen de organisatie wilt vervullen. Welke bijdrage wil en kun je leveren? Welke onderwerpen vind je van belang, welke resultaten wil je behalen? Wat mag en kan binnen de juridische kaders?

 

Vervolgens zoomen we dieper in op de werkwijze van de OR? Doe je alles zelf, maak je gebruik van commissies of misschien wel van modernere vormen zoals een flexibele OR schil? Hoe neem je besluiten, hoe bereid je vergaderingen voor? Hoe gestructureerd is het achterban overleg?

 

Tot slot is het belangrijk om tijd te maken voor evaluaties en feedback. Zit je nog op de goede weg, of zijn er aanpassingen nodig?

 

VEM helpt je bij het bepalen van jouw eigen koers in een eendaagse of meerdaagse sessie/traject, begeleidt het proces en geeft je constructieve feedback.

Onze samenwerking met de bestuurder kan beter

De samenwerking tussen bestuurder en OR bepaalt de kwaliteit van de medezeggenschap. Soms verloopt de samenwerking niet helemaal lekker, maar komen de OR en de bestuurder er niet samen uit. Een objectieve procesbegeleider biedt dan uitkomst om het gesprek prettig en binnen een veilige omgeving te voeren.

Medezeggenschap in internationale organisaties

Hoe lastig is het om als OR van een internationale organisatie de medezeggenschapsrechten te borgen in het besluitvormingsproces. Vaak wordt het besluit namelijk al door de buitenlandse moedermaatschappij genomen. Hoe zorg je dan toch voor wezenlijke invloed? Waar zit de toegevoegde waarde?

 

In een maatwerktraject worden de specifieke juridische kaders behandeld én vertaald naar de praktijk.

Wij willen een modernere medezeggenschap!

Moderne medezeggenschap kent in het spraakgebruik twee betekenissen: de eerste ziet op een modernere medezeggenschapstructuur en de tweede ziet op de inhoud van de medezeggenschap.

 

Structuur

De Wet op de Ondernemingsraden laat veel ruimte om de medezeggenschapstructuur op maat en passend bij de organisatie te maken. Het voelt namelijk ook wel gek aan als je als zelfsturend team een aanpassing van de werktijdenregeling met elkaar afspreekt dat dit nog ter instemming aan de OR moet worden voorgelegd. En wie moet dat dan doen? De bestuurder, het team, de leidinggevende? Fijn dus dat die ruimte er is, maar hoe pak je zo een proces aan?

 

VEM begeleidt je stap voor stap in het proces en put uit vele inspirerende voorbeelden en eigen creativiteit.

 

Inhoud

Moderne medezeggenschap staat ook voor medezeggenschap op strategisch niveau. Dus nog voordat er sprake is van voorgenomen besluiten. Niet verplicht volgens de Wet op de Ondernemingsraden, maar wel ontzettend waardevol. Strategische onderwerpen hebben een hoger abstractie niveau en gaan over toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt een andere rol van de OR, maar ook andere kennis en vaardigheden. Wat is er voor nodig om deze rol goed uit te kunnen oefenen?

 

VEM neemt je hierin mee en zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op deze rol.