Waarom een OR inderdaad vertragend werkt…en hoe je dit voorkomt!

Waarom een OR inderdaad vertragend werkt…en hoe je dit voorkomt!

Herken je dit: je hebt als #directeur een helder beeld bij wat er nodig is om de #organisatie verder te helpen? Je hebt hier goed over nagedacht, binnen het MT besproken en nu is het eigenlijk hét moment om over te gaan tot actie. Maar dan is daar nog het proces met de #OR. En dat duurt altijd zoooo lang….

Dan heb ik goed nieuws! Want met deze 4 #tips voorkom je dat het proces met de OR remmend werkt.

1 Zorg dat je weet wat er op de OR tafel hoort
Niets werkt zo vertragend (en lekt energie weg) als de oeverloze discussies over de vraag of iets wel of niet onder het advies- of instemmingsrecht valt. En ondanks dat de meeste directeuren al de kriebels krijgen als de “wet op de ondernemingsraden” genoemd wordt, gaat ironisch genoeg juist het inzicht in deze (juridische) kaders helpen het proces voortvarender te doorlopen.

2 Verklein de informatieachterstand van de OR
En dat doe je door de OR, waar mogelijk, voorin het proces te betrekken. Waarom? Als je de OR pas betrekt op het moment dat het juridisch (namelijk wanneer de contouren van je voornemen al duidelijk zijn en er voldoende inzicht is in de effecten) de OR op zijn minst een informatie achterstand heeft. En om die informatieachterstand in te lopen is tijd nodig, terwijl je die vertraging nu net wilde voorkomen! Deel dus bijvoorbeeld de probleemstelling al in vroegtijdig stadium of opties die je gaat onderzoeken. Geef inzicht in de verschillende scenario’s. Alles wat helpt om de informatieachterstand zo klein mogelijk te maken.

3 Maak procesafspraken
Aansluitend op de tweede tip: wees helder wat je in welke fase van het proces van de OR verwacht. Besteed dus naast de inhoud aandacht aan het proces. Op deze manier voorkom je nare verassingen, en daarmee ook vertraging, in de formele fase. Hoe zien bijvoorbeeld de informele en formele rollen van de OR er uit? Denk aan deelname van een OR lid in een projectgroep. Spreekt die namens de OR of op eigen titel? Hoe vinden de terugkoppelingen plaats? Hoe ga je om met breekpunten die de OR signaleert? Dien je eerst een concept aanvraag in of meteen een definitieve?

4 Gouden tip…
…wacht niet tot een concrete verandering zich aandient. Het mooie van deze tips is dat je hier al pro-actief mee aan de slag kunt. Juist los van factoren die bij een formeel traject komen kijken zoals tijdsdruk, belangen, vertrouwelijkheid, etc. Je zult zien dat het eerstvolgende traject een stuk voortvarender verloopt. Succes!