Seminar Impact pensioenakkoord op organisatie en rol Ondernemingsraad

Seminar Impact pensioenakkoord op organisatie en rol Ondernemingsraad

De impact van het pensioenakkoord op de organisatie en de rol van de Ondernemingsraad. Noodzakelijke hobbels of strategische kansen?

De invoering van een nieuw pensioenstelsel, beter bekend als het pensioenakkoord, gaat grote gevolgen hebben voor alle ondernemingen in Nederland. Heeft u een Ondernemingsraad? Dan zult u die bij de wijzigingen moeten betrekken.

  • Hoe gaat u om met deze wijzigingen? Ziet u dit als noodzakelijke hobbels of strategische kansen om opnieuw naar uw arbeidsvoorwaarden in brede zin te kijken?
  • Als er een compensatie moet worden afgesproken, kijkt u dan alleen naar het pensioen of benut u dit om binnen het ouderenbeleid andere strategische keuzes te maken?
  • En op welke manier betrekt u de Ondernemingsraad hierbij? Welke mogelijkheden zijn er en wat sluit het beste aan op uw organisatie?

Zomaar een paar vragen waar wij tijdens dit seminar antwoord op geven en u mee inspireren over hoe het ook anders kan.

Sprekers zijn:
De heer Johan van Eekhout EPD RVI:
partner Van Eekhout Groep en Voorzitter van de Pensioenorde

Mevrouw mr. Sonja Kroeke:
eigenaar VEM | Voor effectieve medezeggenschap en bestuurslid Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps- Professionals (BVMP)

Programma dinsdag 21 september 2021

Inloop: vanaf 14.00 uur
Programma: 14.30-17.00 uur,
afsluitende borrel

Deelname: kosteloos
Locatie: De Koninklijke Roei- en

Zeilvereniging ‘De Maas’, Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam

Aanmelden
Per mail: sonja@ikbenvem.nl