Podcast Modern medezeggenschap met Sonja Kroeke

Podcast Modern medezeggenschap met Sonja Kroeke

Leiders in organisaties moeten een stap naar voren zetten om samen de medezeggenschap vorm te geven. Want het gaat er om dat directie en OR samen in gesprek gaan om te kijken waar de grootste toegevoegde waarde zit. Dat zegt organisatieadviseur op het gebied van medezeggenschap Sonja Kroeke in gesprek met Eduard van Brakel in de Boom Management Podcast.
Kroeke vindt dat er meer buiten de kaders gedacht mag worden om medewerker participatie beter vorm te geven. Er is volgens haar vaak bij bestuurders nog een terughoudendheid om serieus met medezeggenschap om te gaan. En dat is raar, want veel bestuurders zijn heel innovatieve bestuurders, die hun organisatie modern vormgeven, maar dat niet doen met de medezeggenschap. En dat kan en moet anders, omdat er anders geen toegevoegde waarde is.

Klik hier om de podcast te beluisteren