Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Effectief    |    Evenwichtig    |    Eigentijds

Voor Directie en HR

Beste ,

“Van formaliteit naar waardecreatie”…

…dat klinkt je als muziek in de oren, toch? Het is tenslotte het belangrijkste doel van organisaties. En waarom zou je jezelf dit ook niet intern gunnen op het gebied van medezeggenschap?

Vaak hoor ik bestuurders steunen en kreunen als we het hebben over de OR. Besluitvormingsprocessen gaan traag, het gaat teveel over details en de samenwerking loopt ook niet optimaal. Maar wat als ik je vertel dat je met kleine en eenvoudige stappen hier al verandering in kunt brengen? Waarbij je zelf grip hebt op het proces! Meer waarde halen uit de medezeggenschap: wie wil dat niet?!

Het creëren van nieuwe mogelijkheden is veel effectiever dan het zoeken naar het enige juiste antwoord. Omdenken

Stap 1: de medezeggenschap is ook van jou!

En niet alleen van de OR!

Ik vergelijk de medezeggenschap vaak met een gesprekstafel. Op die tafel liggen thema’s, waarover je met elkaar van gedachten wisselt. Iedereen zit op een eigen stoel aan die tafel en heeft een eigen inbreng en eigen rol. Maar hoe je met elkaar aan die tafel samenwerkt en overleg voert, is niet aan 1 partij om te bepalen. Dat doe je samen.

Ik realiseer me dat dit misschien gek aanvoelt, of dat je misschien zelfs wel weerstand ervaart. Dat is ook niet vreemd, als je kijkt naar de manier waarop de wet de afgelopen jaren geïnterpreteerd én toegepast wordt. Vrijwel volledig geredeneerd vanuit het oogpunt dat de OR de “ondergeschikte” partij is en rechten nodig heeft om tegen de bestuurder opgewassen te kunnen zijn. En dat was in de jaren 50 van de vorige eeuw waarschijnlijk ook wel nodig, maar tegenwoordig is die tegenstelling van macht en tegenmacht niet meer zo aan de orde en zien bestuurders juist méér waarde in de OR als sparringpartner op de grotere en strategische thema’s voor het creëren van draagvlak en het ophalen van onderstromen in de organisatie.

Dus…schroom niet om vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid meer regie te pakken op de processen! Begin bijvoorbeeld eens met het organiseren van een “MZ the next level” bijeenkomst waarin je met elkaar de verwachtingen over en weer uitspreekt en de gezamenlijke belangen verkend, met als doel te komen tot een gezamenlijke strategie en procesafspraken. Dat werkt niet alleen effectiever, maar zorgt tegelijkertijd voor een evenwichtige en eigentijdse medezeggenschap.

Meer concrete tips over hoe je dat kunt doen volgen uiteraard in de nieuwsbrieven. Kun je niet wachten? Plan dan hier gerust vrijblijvend een 1 op 1 gesprek.

Schrijf je hier kosteloos in voor het webinar
“De transitie van formaliteit naar waardecreatie binnen de MZ”

10 november 2022, 11.00-12.30 uur

Wist je dat?

Een leaseregeling niet onder het instemmingsrecht valt? Het is een veelvoorkomend misverstand, maar de leaseregeling staat écht niet in de WOR beschreven. Nee, echt niet! In deze korte video leg ik het je uit.