Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Effectief    |    Evenwichtig    |    Eigentijds

Voor Directie en HR

Beste,

Geen wij-zij meer, maar medezeggenschap vanuit gezamenlijkheid! Een samenwerkingsvorm die niet alleen veel beter past bij de huidige tijd, maar verrassend genoeg, ook voortvloeit uit de wet. De OR wordt immers ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.

Uiteraard is het zo dat de OR in de uitoefening van zijn taak, onafhankelijk is. Maar de organisatiekaders staan centraal in de samenwerking. Althans, deze zouden centraal moeten staan. In de praktijk zie ik namelijk toch regelmatig dat een OR als het ware ‘losgekoppeld’ is van de organisatie. Bestuurders merken dan bijvoorbeeld dat een OR niet leeft, dat de OR maar een klein deel van de achterban vertegenwoordigt of dat de OR op de bestuurdersstoel gaat zitten. En daar kun je in de besluitvormingsprocessen last van hebben, vaak met vertraging tot gevolg. Maar wat kun je als bestuurder doen om hier verandering in te brengen?

Het begint met een gezamenlijk beeld bij die organisatiekaders en op welke manier de medezeggenschap hieraan kan bijdragen. Wat is de rol en positie van de OR? Wat verwacht je over en weer van de samenwerking en waar draagt het aan bij? Dit soort gesprekken kun je als bestuurder prima initiëren.

Meer handvatten nodig om het gesprek vorm te geven? Neem gerust vrijblijvend contact met me op, ik help je graag verder!

Sonja Kroeke

De zon maakt bloemen, warmte, hei, de zee maakt stil – wat maken wij? Leo Vrooman

Wanneer is een OR ‘losgekoppeld’?

  1. De OR vertegenwoordigt maar een klein deel van de achterban
    Als directie en HR verneem je enthousiaste signalen vanuit de gehele organisatie over het voorgenomen besluit. Sterker nog, de organisatie heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de voorgenomen plannen. En toch krijg je te maken met een afwijzende houding van de OR.
  2. Er zijn weinig kandidaten voor OR verkiezingen
    Als de OR niet leeft in de organisatie dan is de échte toegevoegde waarde van de OR aan de organisatie nog niet helder genoeg. Want zodra iedereen dat helder heeft, leert de praktijk dat de OR (of eigenlijk medezeggenschap in bredere zin) wél leeft. Het is alleen even puzzelen waar de organisatiespecifieke toegevoegde waarde van de OR in zit.
  3. De OR zit op de bestuurderstoel
    “Als ik directeur was, dan….” Ik hoor het OR leden weleens zeggen (of denken). Maar dat is nu precies waar medezeggenschap niet om gaat. Dat gaat om het meedenken, meeweten, soms ook meebeslissen. Maar uiteindelijk is er ook een grote mate van beleidsvrijheid die aan de directie toebehoort.

Agenda

29-08: Intervisie bestuurders en HR (besloten groep)
14-09: Online masterclass ‘Grip vanuit Directie op OR kosten’ (inschrijven kan hier)
21-09: Strategische medezeggenschap in 1 dag (inschrijven per mail: sonja@ikbenvem.nl)
26-09: Intervisie bestuurders en HR (besloten groep)

Wist je dat?

… er een heel specifieke VEM-module bestaat om samen met de OR een gezamenlijk beeld bij deorganisatiekaders te krijgen en deze te vertalen naar de pijlers van de samenwerking?

In een ochtend of middag leg je hiermee de basis voor de samenwerking vanuit gezamenlijkheid. Investering?
€ 1.160,– ex BTW (all-in prijs: inclusief reiskosten, reistijd, voorbereiding, dagdeel, uitwerking én een online evaluatie na 3 maanden)

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met me op: sonja@ikbenvem.nl.