Bestuurder

Als bestuurder en OR heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de medezeggenschap. En om die goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat je weet waar de OR over gaat (en waarover ook niet), maar ook hoe je het beste resultaat kunt halen uit het overleg met de OR. Maar hoe doe je dat in de praktijk?!

 

VEM helpt je hierbij! Dat kan in de vorm van een maatwerktraject of een training zijn, maar ook als procesbegeleider, adviseur of coach. Alle diensten worden altijd op maat gemaakt, want ieder vraagstuk en iedere organisatie is anders. Om toch een indruk te geven van de mogelijkheden zie je hiernaast de meest voorkomende vragen én trajecten die VEM daarin kan aanbieden.

 

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact voor een goed gesprek en laat je verassen wat VEM voor je kan betekenen!

 

Help! Ik heb een OR!

Als bestuurder heb je overleg met verschillende stakeholders, waaronder ook de OR. Toch heeft de OR een andere positie en rol dan de meeste stakeholders. De kaders zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar zoals de meeste wetteksten leest het niet heel erg gemakkelijk en is er vaak ruimte voor interpretatieverschillen. Geen zorgen, VEM helpt je in een training van 1 dag om inzicht te krijgen in de meest belangrijke basisbeginselen en hoe je hier in de praktijk het meest effectief mee om kunt gaan. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 

– het adviesrecht
– het instemmingsrecht
– het informatierecht
– het initiatiefrecht

 

Vraag een offerte aan voor een op maat gemaakt programma en prijsvoorstel.

Ik zoek juridische verdieping

Als ervaren OR bestuurder ben je op de hoogte van de basisbeginselen van de Wet op de Ondernemingsraden. Dat een wijziging van de beloningssystematiek onder het instemmingsrecht valt, weet je, maar hoe zit het als je bijvoorbeeld de KPI’s van een bonusregeling wilt wijzigen? En welke arbeidsrechtelijke regels zijn relevant bij bijvoorbeeld een overgang van onderneming?
Wat neem je wel (of juist niet) mee in een formele aanvraag?

 

In 1 dag nemen we je mee in relevante uitspraken, interessante standpunten en kijken we kritisch naar de juridische kaders van de onderwerpen waar jij verdieping op zoekt.

 

Denk bijvoorbeeld aan:
– overgang van onderneming
– bonusregelingen
– arbeidsvoorwaarden
– CAO’s
– actualiteiten

Hoe doorloop ik effectief een advies-/instemmingstraject?

Als je hebt vastegsteld óf een voorgenomen besluit onder het advies-/instemmingsrecht valt, dan begint het formele traject met een aanvraag. De inhoud van die aanvraag is relevanter dan de meeste bestuurders denken. Baken je namelijk de inhoud van het voorgenomen besluit voldoende af, dan help je de OR te focussen, waardoor processen sneller doorlopen kunnen worden. Maar hoe zien die processtappen er vervolgens uit?

 

VEM kan je helpen met het opstellen van de aanvraag en een procesplan en begeleid je gedurende het traject.

De OR zoekt een (tijdelijke) ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat de OR zich kan focussen op de inhoud van zijn taken, adviseert de OR vanuit deskundigheid en kan helpen de medezeggenschap te professionaliseren. Kortom, een OR als serieuze gesprekspartner kan eigenlijk niet zonder!

 

De oprichtster van VEM is zelf als ambtelijk secretaris gecertificeerd en helpt OR-en bij tijdelijke en interim ondersteuning. Voor structurele ondersteuning werkt VEM nauw samen met OR ondersteuning.

Hoe haal ik meer uit mijn OR?

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor de medezeggenschap. Als er OR verkiezingen zijn geweest, loont het altijd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe jij als bestuurder de positie van de medezeggenschap ziet, hoe ziet de OR die, wat vinden jullie belangrijk in de samenwerking? Zijn er gezamenlijke speerpunten? Onderwerpen die heel goed in een informele en inspirerende sessie aan de orde kunnen komen.

 

En ondanks dat het soms lastig lijkt om vanuit je rol als bestuurder meer uit de OR te halen, is er veel meer mogelijk dan je denkt. Zo zijn er formele en informele knoppen om aan te draaien. Wilje hier meer over weten en ontdekken wat de mogelijkheden voor jou zijn?
Neem dan contact op voor een goed gesprek of vraag een offerte aan.

Medezeggenschap in internationale organisaties

Als bestuurder van een Nederlandse onderneming binnen een internationale groep/concern is het vaak extra lastig om de medezeggenschapsrechten te borgen in het besluitvormingsproces. Vaak wordt het besluit namelijk al door de buitenlandse moedermaatschappij genomen. Hoe zorg je er dan toch voor dat je compliant bent én dat de OR toegevoegde waarde kan leveren.

 

In een maatwerktraject worden de specifieke juridische kaders behandeld én vertaald naar de praktijk.

Wij willen een modernere medezeggenschap!

Moderne medezeggenschap kent in het spraakgebruik twee betekenissen: de eerste ziet op een modernere medezeggenschapstructuur en de tweede ziet op de inhoud van de medezeggenschap.

 

Structuur

De Wet op de Ondernemingsraden laat veel ruimte om de medezeggenschapstructuur op maat en passend bij de organisatie te maken. Het voelt namelijk ook wel gek aan als je als zelfsturend team een aanpassing van de werktijdenregeling met elkaar en de leidinggevende afspreekt en dat je dit als bestuurder nog ter instemming aan de OR moet voorleggen. Fijn dus dat die ruimte er is, maar hoe pak je zo een proces aan?

 

VEM begeleidt je stap voor stap in het proces en put uit vele inspirerende voorbeelden en eigen creativiteit.

 

Inhoud

Moderne medezeggenschap staat ook voor medezeggenschap op strategisch niveau. Dus nog voordat er sprake is van voorgenomen besluiten. Niet verplicht volgens de Wet op de Ondernemingsraden, maar wel ontzettend waardevol. Steeds meer bestuurders zien deze toegevoegde waarde, maar zien tegelijkertijd dat de OR worstelt met de invulling van de rol die bij een strategisch overleg past. Want die is wezenlijk anders dan die vanuit de wet voortvloeit. Hoe kun je de OR helpen/stimuleren om op een hoger abstractie niveau en over toekomstige ontwikkelingen mee te denken?

 

VEM neemt je stapsgewijs mee en helpt jou en de OR samen.