Reviews

Ik heb met Sonja gewerkt toen ik net een Managjng Director rol had aanvaard. De insteek die Sonja nam in haar cursus “OR voor bestuurders” heeft mij geïnspireerd de relatie met de OR over een hele nieuwe as op te bouwen. Woorden die hierbij passen zijn verbinding en omarmen. Mijn nieuwe werkwijze resulteerde in een verbeterde relatie en veel vlottere behandeling van verzoeken. Ik dank Sonja heel hartelijk voor de heel eigenwijze koers die zij vaart mbt relatie bestuurde en OR en visa versa.

 

Brunia van Brakel, COO Wortell

Waarom heb je voor een op maat gemaakt Onboardingsprogramma medezeggenschap gekozen waar zowel OR als Directie gezamenlijk aan deelnamen?
Ik heb gekozen voor een uitgebreide onboarding van de nieuwe OR omdat ik het belangrijk vind dat ze goed geïnformeerd en goed voorbereid zijn op hun taak. Ik vind dat van groot belang, ze moeten ook de directeur bestuurder bij de les houden want ik heb wel de neiging de OR te vergeten. Afgelopen jaren was de OR niet echt een gesprekpartner en ik hoop dat dat nu gaat veranderen.

 

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?
Voor mijzelf weer een goede update van de wet en ik heb de bijeenkomsten met de OR als goed ervaren, volgens mij is vertrouwen over en weer en kunnen we met elkaar stappen zetten.

 

Hoe heb je mijn inzet ervaren?
Als vanouds, betrokken en deskundig, vrolijk en heel goed in het proces.

 

Hoe was het om gezamenlijk een aantal onderdelen te volgen?
Goed, volgens mij heeft dat geholpen in de opstart.

 

Directeur Bibliotheken Noord Fryslân

Waarom heb je gekozen voor procesbegeleiding in dit traject?
Een reorganisatie is een intensief en belangrijk proces, met grote gevolgen voor de medewerkers in de organisatie. Als medezeggenschap, zowel de OR als bestuurder, spreek je met elkaar over de toekomst van de organisatie. Bij het bespreken van het voorgenomen organisatiebesluit, het advies van de OR en de reactie van de bestuurder daarop, is ieder lid van de medezeggenschap ‘partij’. Om dan begeleid te worden door iemand die de door de gehele medezeggenschap vertrouwd wordt, is heel prettig. En heel goed voor het proces. Het vertrouwen dat het proces in goede handen is, maakt dat het gesprek binnen de medezeggenschap echt kan gaan over de inhoud.

 

Wat leverde mijn bijdrage concreet op?
Sonja bereidt goed voor. Dat is een belangrijk deel van het werk. Voorbereiden door met beide partijen en gezamenlijk voor te spreken. De doelen en insteek waren daardoor helder. En ook de aanpak van de bijeenkomsten werd hierdoor gedragen. Dit gaf de bestuurder en de OR het vertrouwen om het proces los te laten en over te dragen aan Sonja.

 

Uiteindelijk heeft de begeleiding van Sonja er aan bijgedragen dat er begrip is tussen OR en bestuurder. Sonja benoemt duidelijk wat het doel is van een bijeenkomst, bewaakt dat het daar over gaat en zorgt dat de vooraf afgesproken doelen worden behaald. In ons geval hielp dat concreet door de opvattingen duidelijk op tafel te krijgen en tijd in te ruimen om bij elkaar door te vragen naar de achtergrond. Hierdoor ontstond wederzijds begrip en ruimte om dichter naar elkaar toe te bewegen. Voor ons heeft de begeleiding geleid tot een goed en door de OR gedragen advies, dat door de bestuurder begrepen werd. Er waren geen verrassingen. Daardoor kon de bestuurder goed ingaan op de adviezen.

 

Met welk gevoel kijk je terug op de bijeenkomsten?
Met een heel goed en vrolijk gevoel! Sonja is functioneel streng en zorgt voor luchtigheid waar dat kan. Als het nodig is om een onderstroom te benoemen, dan doet ze dat.

 

Sonja weet waar ze het over heeft. Ze kent het juridisch kader goed. En weet daar op een niet juridische manier mee te werken. Dat leidt tot het voeren van het goede gesprek.

 

Directeur Nationale Ombudsman